RDW

RDW-keuring

Wanneer en hoe vaak APK keuren

Als u een voertuig in uw bezit heeft, is het belangrijk om te weten óf en wanneer deze APK goedgekeurd moet zijn.  Als uw voertuig APK-plichtig is, dan mag u niet rijden zonder geldige APK. Doet u dat wel, dan krijgt u  daarvoor een boete van de RDW of de politie. Als u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurd voertuig, dan keert  uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen geld uit.  Het is dus van groot belang om te weten wanneer uw voertuig APK- gekeurd moet zijn. In dit artikel leest u hier meer over.

Als uw voertuig al eerder is gekeurd

Als uw voertuig al eerder is gekeurd, dan kunt u de vervaldatum van de APK-keuring bekijken bij Voertuiggegevens raadplegen (aan de rechterzijde op de pagina) of u kijkt naar de datum die op het APK-keuringsrapport staat. Vóór deze datum moet het voertuig opnieuw goedgekeurd zijn.

Als uw voertuig nog niet eerder is gekeurd

Als uw voertuig nog niet eerder is gekeurd, dan kunt u in onderstaand schema zien wanneer uw voertuig voor het eerst APK gekeurd moet worden. Ook kunt u hieruit aflezen hoe vaak u uw voertuig moet laten keuren.

Voertuigsoort Datum
eerste toelating
Brandstofsoort Wanneer
keuren?
Personenauto’s (met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg) en lichte
bedrijfsauto’s (met een maximaal toegestane massa tot en met 3.500 kg)
Na 1 januari
2005
Benzine, alcohol
en/of elektromotor
Eerste APK na 4
jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar
Na 1 januari
2005
Diesel, gas of
anders (evt.in combinatie met elektrisch)
Eerste APK na 3
jaar, daarna elk jaar
Vóór 1 januari
2005, voertuig niet ouder dan 30 jaar
Alle soorten Eerste APK na 3
jaar, daarna elk jaar
Voertuig 30 jaar
of ouder
Alle soorten Eens per 2 jaar
Vóór 1 januari
1960
Alle soorten Geen APK-plicht
Zware
voertuigen (boven de 3.500 kg)
Na 1 januari
1960
Alle soorten Elk jaar APK
Vóór 1 januari
1960
Alle soorten Geen APK-plicht
Bijzondere
voertuigen (taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen)
Alle
toelatingsdata
Alle soorten Elk jaar APK

APK keuren tijdens schorsing

Als uw kenteken is geschorst, mag u met dit voertuig geen gebruik maken van de openbare weg. Als uitzondering op deze regel mag u voor een Algemene Periodieke Keuring (APK) met uw geschorste voertuig naar het keuringsbedrijf rijden. De reden voor deze uitzondering is, dat uw voertuig een geldige APK moet hebben op het moment dat de schorsing afloopt of door u wordt beëindigd.

Als u met uw voertuig naar het keuringsbedrijf rijdt, gelden de volgende voorwaarden:

.Het voertuig is WA-verzekerd.
Op de dag van de keuring rijdt u rechtstreeks naar het keuringsbedrijf en terug (naar het adres waar uw voertuig is gestald).
U heeft een afspraakbevestiging bij u, waarop het tijdstip van de keuring staat vermeld. Dat moet u kunnen tonen, als de politie u staande houdt.
De afspraaktijd moet overeenkomen met het tijdstip dat u met uw voertuig gebruik maakt van de openbare weg.
Mogelijk heeft u een vrijstelling nodig van de Belastingdienst om te mogen rijden. Meer hierover leest u op de site van de Belastingdienst

APK afgekeurd – u bent het er niet mee eens

Als uw voertuig is afgekeurd voor de APK en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Een medewerker van de RDW komt dan kijken of de afkeuring terecht of onterecht is. Bezwaar maken kan alleen direct bij de keuring. In dit artikel leest u wat u moet doen en wat het kost.

Bezwaar maken

 

 1. U kunt bezwaar maken tegen een afkeuring als u het APK-rapport hebt ontvangen. Als de garage weigert om een APK-rapport af te geven, kunt u tegen het bedrijf een klacht indienen bij de RDW.
 2.  U geeft bij de APK-keurmeester direct aan dat u het niet eens bent met de afkeuring.
 3.  U vult het gedeelte linksonder op het APK-rapport in.
 4.  De APK-keurmeester neemt direct contact op met de RDW.
 5.  Een RDW-medewerker komt naar de garage en kijkt of de afkeuring klopt.
 6. Als de afkeuring niet klopt, dan betaalt de garage de kosten. Als de afkeuring wel klopt, dan moet u zelf de kosten betalen. € 46,00

Belangrijk

U mag uw voertuig niet meer verplaatsen. Er mogen geen reparaties meer worden gedaan. Als u later bezwaar maakt, het voertuig is verplaatst of gerepareerd, dan is bezwaar niet mogelijk.

 

Print Friendly, PDF & Email

 

Deze pagina delen
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •